תנ"ך - מלכים ב פרק א פסוק ד - ולכן כה־אמר ה' המטה אשר־עלית שם לא־תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...