תנ"ך - ספר מלכים ב פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים