תנ"ך - ויקם ויבא וילך שמרון הוא בית־עקד הרעים בדרך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...