תנ"ך - ספר מלכים ב פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים