תנ"ך - מלכים ב פרק יא פסוק א - ועתליה אם אחזיהו וראתה ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל־זרע הממלכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...