תנ"ך - מלכים ב פרק יא פסוק יז - ויכרת יהוידע את־הברית בין ה' ובין המלך ובין העם להיות לעם לה' ובין המלך ובין העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...