תנ"ך - ויקמו עבדיו ויקשרו־קשר ויכו את־יואש בית מלא הירד סלא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...