תנ"ך - ויאתו הכהנים לבלתי קחת־כסף מאת העם ולבלתי חזק את־בדק הבית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...