תנ"ך - ספר מלכים ב פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים