תנ"ך - מלכים ב פרק יג פסוק טו - ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...