תנ"ך - מלכים ב פרק יג פסוק כד - וימת חזאל מלך־ארם וימלך בן־הדד בנו תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...