תנ"ך - מלכים ב פרק יג פסוק ד - ויחל יהואחז את־פני ה' וישמע אליו ה' כי ראה את־לחץ ישראל כי־לחץ אתם מלך ארם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...