תנ"ך - מלכים ב פרק יג פסוק ו - אך לא־סרו מחטאת בית־ירבעם אשר־החטי את־ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...