תנ"ך - מלכים ב פרק יד פסוק יב - וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...