תנ"ך - ולקח את־כל־הזהב־והכסף ואת כל־הכלים הנמצאים בית־ה' ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...