תנ"ך - מלכים ב פרק יד פסוק יח - ויתר דברי אמציהו הלא־הם כתבים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...