תנ"ך - ויעש הישר בעיני ה' רק לא כדוד אביו ככל אשר־עשה יואש אביו עשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...