תנ"ך - מלכים ב פרק יד פסוק ה - ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את־עבדיו המכים את־המלך אביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...