תנ"ך - ויקשר עליו שלם בן־יבש ויכהו קבל־עם וימיתהו וימלך תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...