תנ"ך - ויקשר עליו פקח בן־רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית־מלך המלך את־ארגב ואת־האריה ועמו חמשים איש מבני גלעדים וימתהו וימלך תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...