תנ"ך - רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את־שער בית־ה' העליון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...