תנ"ך - בימים ההם החל ה' להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן־רמליהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...