תנ"ך - ואת־מיסך מוסך השבת אשר־בנו בבית ואת־מבוא המלך החיצונה הסב בית ה' מפני מלך אשור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...