תנ"ך - וילך בדרך מלכי ישראל וגם את־בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש ה' אתם מפני בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...