תנ"ך - בעת ההיא השיב רצין מלך־ארם את־אילת לארם וינשל את־היהודים מאילות וארמים ואדמים באו אילת וישבו שם עד היום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...