תנ"ך - ויקח אחז את־הכסף ואת־הזהב הנמצא בית ה' ובאצרות בית המלך וישלח למלך־אשור שחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...