תנ"ך - ספר מלכים ב פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים