תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק יג - ויעד ה' בישראל וביהודה ביד כל־נביאו נביאי כל־חזה לאמר שבו מדרכיכם הרעים ושמרו מצותי חקותי ככל־התורה אשר צויתי את־אבתיכם ואשר שלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...