תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק טז - ויעזבו את־כל־מצות ה' אלהיהם ויעשו להם מסכה שנים שני עגלים ויעשו אשירה וישתחוו לכל־צבא השמים ויעבדו את־הבעל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...