תנ"ך - ויתאנף ה' מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...