תנ"ך - גם־יהודה לא שמר את־מצות ה' אלהיהם וילכו בחקות ישראל אשר עשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...