תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק ב - ויעש הרע בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...