תנ"ך - כי־קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את־ירבעם בן־נבט וידא וידח ירבעם את־ישראל מאחרי ה' והחטיאם חטאה גדולה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...