תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק כב - וילכו בני ישראל בכל־חטאות ירבעם אשר עשה לא־סרו ממנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...