תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק כה - ויהי בתחלת שבתם שם לא יראו את־ה' וישלח ה' בהם את־האריות ויהיו הרגים בהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...