תנ"ך - עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי־לו הושע עבד וישב לו מנחה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...