תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק לב - ויהיו יראים את־ה' ויעשו להם מקצותם כהני במות ויהיו עשים להם בבית הבמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...