תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק לג - את־ה' היו יראים ואת־אלהיהם היו עבדים כמשפט הגוים אשר־הגלו אתם משם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...