תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק לד - עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את־ה' ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה ה' את־בני יעקב אשר־שם שמו ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...