תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק לח - והברית אשר־כרתי אתכם לא תשכחו ולא תיראו אלהים אחרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...