תנ"ך - מלכים ב פרק יז פסוק מ - ולא שמעו כי אם־כמשפטם הראשון הם עשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...