תנ"ך - ספר מלכים ב פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים