תנ"ך - מלכים ב פרק יח פסוק טו - ויתן חזקיה את־כל־הכסף הנמצא בית־ה' ובאצרות בית המלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...