תנ"ך - ספר מלכים ב פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים