תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק יד - ויקח חזקיהו את־הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעל בית ה' ויפרשהו חזקיהו לפני ה': פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...