תנ"ך - וישלח ישעיהו בן־אמוץ אל־חזקיהו לאמר כה־אמר ה' אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל־סנחרב מלך־אשור שמעתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...