תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק כג - ביד מלאכיך חרפת ׀ אדני ותאמר ברכב ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשיו ואבואה מלון קצה קצו יער כרמלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...