תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק ל - ויספה פליטת בית־יהודה הנשארה שרש למטה ועשה פרי למעלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...