תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק לא - כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת ה' צבאות תעשה־זאת: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...