תנ"ך - מלכים ב פרק יט פסוק לו - ויסע וילך וישב סנחריב מלך־אשור וישב בנינוה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...